Centrum voor Klassieke Homeopathie

Home » Uncategorized » Terugblik op 25 jaar CKH

Terugblik op 25 jaar CKH

Archief

Advertenties
Terugblik op 25 jaar CKH

Terugblik op 25 jaar CKH

Congressen: Het prille CKH pionierde door sprekers uit te nodigen die momenteel tot de top van de Indische School gerekend worden, lang voor de homeopathische gemeenschap in de ban kwam van deze stroming. Nog steeds houdt het CKH de ogen wijd open voor waardevolle bijdragen aan het homeopathisch gedachtengoed; zo haalden we Michal Yakir met de plantentabel naar België, een primeur voor Europa.
Enig: Het CKH is de enige in België die een opleiding klassieke homeopathie aanbiedt met een curriculum, klinische training en een evaluatieprocedure, inclusief eindwerk, die openstaat voor iedereen.
Netwerk: Het CKH staat echter niet alleen. Behalve de zusterorganisaties die voor nascholing zorgen, zijn we verbonden met tal van organisaties voor professionalisering en ondersteuning.
Teachers: naast het kernteam waren tal van collega’s betrokken bij doceren, superviseren, evalueren en begeleiden van de studenten. Dit betekent een sterk engagement, ook buiten de lesdagen. En als we het niet meer wisten, was er altijd Jan Devriendt, die ons uit de problemen hielp.
Research: het CKH volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen van de homeopathie op de voet. Niet alleen nemen we deel aan wetenschappelijke conferenties, maar we namen ook zelf initiatieven, zoals de proving van het PC-middel voor CVS, en we namen bovendien deel aan het Linking Trees Project en de Globale Proving van het Himalaya-zout.
Uitstappen: We zaten niet altijd met de neus in de boeken, maar trokken er ook wel op uit. We gingen op bezoek bij laboratoria en bezochten tentoonstellingen. En af en toe gingen we gewoon de wijde natuur in.
Master Classes: De studie homeopathie is er één voor het leven. Na afstuderen is blijven bijscholen de boodschap. Deze groep toont fier het behaalde getuigschrift van maar liefst 18 nascholingsdagen.
Kruidentuinwandeling: één van de vele initiatieven om de groepen binnen het CKH met elkaar in verbinding te brengen. Deze wandeling werd gevolgd door een onthaal- en kennismakingssessie van de eerstejaars door de hogere jaren.
Lessen en lezingen: De te verwerken materie is in 25 jaar hand over hand toegenomen. Bovenop de fundamenten die onveranderd blijven, is er een gigantische hoeveelheid kennis en inzichten gegroeid, die met veel gepuzzel in het programma verwerkt worden. We gingen ook de boer op met lezingen voor Velt, ziekenkassen, centra voor volwassenenonderwijs, scholen enz.
Achter de schermen: de hele organisatie heeft niet alleen inhoud maar ook vorm nodig: een website, folders, nieuwsbrieven, ondersteuning bij de organisatie van congressen, en nog veel meer. Daarbij mochten we welhaast onbeperkt beroep doen op onze competente achterban: Paul, Jan en Dong Hoon.
Sprekers:Onmogelijk om alle sprekers die in deze 25 jaar op het CKH-podium stonden op één slide te vatten. Hier een aantal van degenen die van heinde en ver kwamen om hun waardevolle inzichten te delen. De sprekers van dichter bij huis en eigen bodem hebben we echter niet minder gewaardeerd. Een overzicht vind je op de CKH-webpagina archief.
Supporters: Van de vele sympathisanten die ons in deze 25 jaar met raad en daad hebben bijgestaan, willen we toch specifiek vernoemen: Marcel De Pauw zaliger die vanaf het eerste begin op elke opendeurdag aanwezig was; Etienne Vandekerkhove die eveneens trouw op post was; Eric Vanden Eynde, vermaard om zijn enthousiaste lezingen die steeds veel volk trokken; en last but not least René Otter, door de wol en door radar geverfde collega waar we altijd op kunnen rekenen.
Internationaal staat onze opleiding hoog aangeschreven, zodanig dat we gevraagd werden in Servië, Bulgarije en Tsjechië om op basis van ons curriculum en met hulp van onze docenten een opleiding op te starten. Anne was ook uitgenodigd om n Washington samen met een aantal andere vooraanstaande schoolleiders deel te nemen aan een panelgesprek over klinische training.
Examen: in de eerste twee jaren wordt er een schriftelijk examen filosofie, theorie en materia medica georganiseerd waar serieus op gezwoegd wordt zoals op deze slide te zien is.
Kent’s repertorium: het attribuut waarin je de homeopaat herkent en de inspiratie voor het logo van het CKH, het boekje, dat nog altijd op alle officiële documenten van het CKH prijkt. Voor de website en digitaal gebruik kreeg het een iets robustere vorm in een cirkel die verwijst naar ‘heel’ en vandaar was het een kleine stap naar de kreet ‘Homeopathie Heel je leven’.
Eindwerken: Om het getuigschrift van Klassiek Homeopaat te bekomen, leveren de studenten een eindwerk in. Voor de viering van 20 jaar CKH hebben we hiervoor een reeks posters gemaakt die we jaarlijks aanvullen met de nieuwe topics. Alle onderwerpen vind je met vermelding van de auteur plus contactgegevens op de CKH webpagina Alumni.
Helios: in 2005 bezochten we met het CKH-docententeam het laboratorium van Helios in de UK. Dit kaderde in de Teambuiling en Teach the Teachers-activiteiten van het docententeam, die voortdurend werken aan professionalisering. Dit jaar brachten we een werkbezoek aan de School of Homeopathy in Stroud en volgden we een workshop aan het Schumacher Institute die ons heeft geholpen in onze besluitvoering na publicatie van het KB homeopathie.
Online: Om ruimte te creëren voor meer praktijk in de opleiding en toch voldoende ondersteuning te bieden voor het verwerken van de omvangrijke theoretische leerstof, startten we met online zelfstudiemateriaal, eerst bescheiden met het zelfstudiepakket en de digitale bibliotheek maar intussen werken we aan een steeds professioneler aanbod. In het kader daarvan hebben we sinds kort onze eigen Online Academy – stek op het WizIQ e-learning platform waar men wereldwijd met ons aanbod kan kennismaken.
Mensen: Homeopathie is er voor en door mensen, waarvan je er een groot aantal op deze poster ziet.
Ernst: Heel serieus zijn we bezig geweest, maar af en toe was er toch gelegenheid voor pret en vermaak…
Opendeurdagen: De opening van het academiejaar is traditioneel een hoogtepunt met interessante lezingen, veel informatie en een collegiale sfeer.
Proclamatie: Hetzelfde kan gezegd worden van de laatste dag van het academiejaar waarbij we onze afgestudeerden uitzwaaien. Dan is het natuurlijk feest en heffen we het glas, maar dat is pas na grote inspanningen zowel van studenten, docenten als de organisatie met respectievelijk examens, evaluaties, subsidiedossiers, …
Alumni: het stopt niet op die laatste schooldag. Het CKH hecht veel belang aan het behouden van de band met de alumni en bouwt aan een sterke alumniwerking. Meer details hier.
Toekomst: Anne blies 10 kaarsjes uit; met 15 jaar sneed Christel de taart aan; met 20 jaar gaven we iedereen bloemen; de Toekomst is nu aan Goedele!
Hahnemann: verleden én toekomst: rond Hahnemann kunnen we niet rond.
Intervisie: de formule evolueert nog steeds maar de basisidee van het intervisieweekend in de laatste twee jaar is om als onderdeel van een professionele praktijk de vorming van een peer-groep te stimuleren.
Einde maar tegelijk ook weer een nieuw begin…

Advertenties