Centrum voor Klassieke Homeopathie

Over het CKH

Centrum voor Klassieke Homeopathie

Kalender

Klik hier voor een overzicht van de gastcolleges.

Homeoducation – Online homeopathie studeren

Homeoducation - Online homeopathie studeren

Bekijk ons online programma

Erkenning

Erkend door de Liga Homeopatica Classica, beroepsvereniging voor Klassiek Homeopaten (LHC).

CKH erkend door Liga Homeopathica Classica (LHC)

CKH erkend door de LHC

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Daartoe richt het CKH lezingenreeksen in, organiseert congressen, participeert aan geneesmiddelenproeven en verzorgt een opleiding klassieke homeopathie.

Klassiek homeopaten opgeleid aan het CKH en geregistreerd bij de LHC hebben een vijfjarige volwaardige opleiding genoten in homeopathie. Ze beschikken wel degelijk over afdoende medische basiskennis waaronder voldoende urgentie-geneeskunde om in te schatten wanneer doorverwijzing noodzakelijk is om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.
Klassieke homeopathie in handen van deze professionals is een behandelmethode waarbij een constitutioneel homeopathisch middel bepaald wordt op basis van de beleving van de patiënt aan de hand van een specifiek diepgaand gesprek. Deze behandeling staat los van de medische diagnose en een eventuele conventionele behandeling. In een goed samenwerkingsverband is het dus perfect mogelijk om de behandeling door een reguliere geneeskundige te combineren met een homeopathische behandeling bij een andere therapeut.
Bovendien kan het de conventioneel geschoolde behandelaar, die beide paradigma’s in één praktijk moet verenigen, moeilijk vallen recht te doen aan het holistisch karakter van de homeopathie, waarin juist haar grote kracht ligt.
Wie voor homeopathie kiest, kiest vaak, impliciet of expliciet, voor een behandeling buiten de reguliere geneeskunde, vanuit de nood aan autonomie en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Met deze wet vervalt deze keuzevrijheid.

Lees hier het persbericht.

Schrijf in op onze nieuwsbrief: